نشست با مدیر کل محترم مدیریت بحران خراسان رضوی و بازدید از مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی

در صبح روز چهارشنبه مورخ 1393/10/24، جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس شایانفر، مدیر کل محترم بحران استان خراسان رضوی، جناب آقای مهندس آسایش پور رئیس محترم پایگاه لرزه نگاری ژئوفیزیک دانشگاه تهران- مرکز مشهد، جناب آقای دکتر حسینی رئیس محترم مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و جناب آقای دکتر اکبری، نماینده معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی برگزار گردید.

  • در ابتدا جناب آقای دکتر حسینی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، مطالبی در خصوص زمینلرزه های مخرب ایران و بالاخص استان خراسان با استفاده از پاورپوینت مطرح نمودند، همچنین در ادامه آماری از تلفات جانی برخی از زلزله های مهم ایران و مقایسه آنها با تلفات حاصل از مجموع مخاطرات طبیعی کشور ژاپن ارائه کردند و در انتها بر مطالعات جامع لرزه خیزی استان با اشاره بر اهمیت وجود اشتراک شبکه های لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد و ژئوفیزیک تهران، تاکید نمودند.
  • همچنین جناب آقای مهندس آسایش پور نیز بر لزوم اشتراک داده های لرزه ای در خصوص تعیین دقیق تر موقعیت کانونی زلزله ها تاکید کردند.

  • جناب آقای مهندس شایانفر، ضمن تاکید بر لزوم مطالعات لرزه خیزی استان، در خصوص کاربردی شدن اطلاعات جمع آوری شده توسط شبکه های لرزه نگاری استان ابراز امیدواری نمودند.

  • همچنین ایشان با خرید تجهیزات مربوط به انتقال داده های لرزه ای بین دو شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی و دانشگاه تهران و مساعدت در خرید تجهیزات لازم برای احداث سه ایستگاه باند پهن دانشگاه فردوسی در محل های درگز، جاجرم و تربت حیدریه موافقت نمودند. با احداث این سه ایستگاه کمبود اطلاعات لرزه ای و پوشش شبکه لرزه نگاری تا حد زیادی بر طرف می گردد.

لازم به ذکر است که دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس طرح توسعه شبکه لرزه نگاری خود و با مساعدت استانداری خراسان رضوی نیاز به افزایش ایستگاه های باند پهن خود به حداکثر 20 ایستگاه را دارد.

این جلسه پس از بازدیدی از محل ایستگاه لرزه نگاری مشهد و آزمایشگاه زلزله شناسی مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی در ساعت 11:15 به پایان رسید2015-02-15 08:03:51