مراسم پایان سال 1393- مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
1393
به مناسبت پایان سال 1393 ، جلسه ای در تاریخ 1393/12/26  ساعت 10:30 در محل مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برپا شد. در این جلسه که با حضور تمامی پرسنل و اعضا هیئت علمی این مرکز برگزار گردید. ابتدا جناب آقای دکتر سید کیوان حسینی به ایراد سخنرانی و تشکر از آقای دکتر شجاع طاهری و آقای دکتر حسین صادقی به عنوان روسای پیشین مرکز پرداختند و در ادامه  به شرح کارهای انجام شده در 1393  و اهداف و چشم اندازهای سال جدید نیز اشاره نمودند و همچنین از پرسنل مرکز بعنوان بازوی حرکتی مرکز تقدیر و تشکر نمودند .
در ادامه اعضا حاضر در جلسه به ارائه پیشنهاداتی برای سال آینده پرداختند. و در پایان ریاست مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی با اهداء جوایز و لوح از زحمات آقایان محمد مهدی مطیعی، احمد عابدی پور نیک اقبال، محمود تقی پور ، مجید سدارتی، مهدی نوازنده تقدیر و تشکر نمودند.

2015-03-18 06:42:29