زمین لرزه ای با بزرگی حدود 6 در مقیاس ریشتر مشهد را لرزاند
دکتر کیوان حسینی رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر اعلام نمود: با توجه به اینکه مرکز این زلزله که در ساعت 10:39 دقیقه صبح امروز چهارشنبه 16 فروردین ماه 96 در حوالی 40 کیلومتری شرق فریمان رخ داده است، مشهد را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.
 دکتر حسینی افزود: برگترین پس لرزه احتمالی می توتاند تا حد 4.9 ریشتر برآورد شود و ادامه داد پس لرزه های قابل احساس تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت . هنوز از خسارت های احتمالی زلزله در مشهد گزارشی منتشر نشده است.ولی در روستاهای نزدیک به مرکز زمین لرزه با توجه شدت این زمین لرزه به احتمال زیاد با خسارت هایی مواجه خواهیم بود . 

تلفن مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 38804373

2017-04-05 11:52:39