شکل موج زمین لرزه 23 اردیبهشت 96- پیش قلعه خراسان شمالی
شکل موج زمین لرزه 23 اردیبهشت 96- پیش قلعه خراسان شمالی
زمان :1396/02/23 22:30:59
مکان: 37.65N, 57.22E
بزرگی : 5.7
2017-05-14 06:18:28