بازدید رئیس مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی از مرکز لرزه نگاری آكادمي ملی علوم آذربايجان در باكو
بازدید رئیس مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی از مرکز لرزه نگاری آكادمي ملی علوم آذربايجان در باكو
جلسه ای در تاریخ 18 جولای 2017 با حضور رئیس مرکز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس  مرکز لرزه نگاری آكادمي ملی علوم آذربايجان در باكو(G.Yettirmishli) و عضو هیئت تحریریه مجله ی  ، پس از بازدید از امکانات در خصوص ارایه راهکارها و تجربیات فی ما بین بحث و تبادل نظر گردید.
 


طرفین موافقت کردند که یک پروتکل برای تحقیقات علمی مشترک ایجاد کنند. جناب آقای دکتر سید کیوان حسینی بر علاقه مندی لرزه شناسان ایرانی برای همکاری با همتایان آذربایجان تاکید کردند. همچنین در این نشست تاکید شد که همکاری دوجانبه می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد.
2017-08-06 06:30:45