امکانات پردازش سریع

معرفی مرکز پردازش سریع :

بخش پردازش سریع این مرکز با هدف سرویس‌دهی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و پردازش داده های حجیم طراحی شده است. سیستم های پردازش سریع این مرکز قادر است مسائل علمی و مهندسی را که نیاز به محاسبات قوی و پیچیده دارد را در مدت زمان کمی حل نماید.

نحوه عضویت و استفاده از خدمات: :

در حال حاضر نحوه عضویت و استفاده از خدمات این مرکز به دو بخش تقسيم مي‌گردد

  • بخش اول سرويس‌دهي به دانشجويان و پژوهشگراني است که در سیستم های دانشگاهی و دولتی براي انجام تحقیقات خود نيازمند استفاده از سيستم‌هاي محاسبات سريع مي‌باشند. با توجه به حجم استفاده و نیازمندی و خدمات مورد نیاز پس از پرداخت هزینه ها و رعایت قوانین و مقررات مجاز به استفاده از خدمات پردازش سریع این مرکز میباشند. بديهي است ارائه خدمات پردازشي منوط به احراز شرايط مورد نياز مرکز بوده و مرکز در اين زمينه اختيار کامل دارد.
  • بخش دوم سرویس دهی به‌ کاربرانی که در سیستم‌های غیر دولتی مشغول به کار بوده و از نتایج حاصله مقاصد تجاری را دنبال می نمایند. هزینه استفاده از سیستم برای اين کاربران براساس نيازمندي‌هاي آن‌ها و مبتني بر حجم استفاده از سيستم به روش اعتباري خواهد بود. نحوه ارائه خدمات، قوانين و مقررات و تعهدات طرفين در اين سرويس‌ها مبتني بر توافقات منعقده بين طرفين خواهد بود.