بررسی ناهمسانگردی لرزه‌ای موج-S در ناحیه‌ی پس‌لرزه‌ی زلزله‌ی بم

: منوچهری ، محمدفواد ،
: حسین صادقی ،
: علوم پایه
: 1389

چکیده :

شناسایی و تعیین و پیک زدن فازهای امواج لرزه‌ای رسیده، عناصر کلیدی در تعیین محل و تجزیه تحلیل زلزله و تحقیقات لرزه‌شناسی می‌باشند. امواج برشی هنگام عبور از پوسته با ساختار ناهمسانگرد به دو قطب تقریبا عمود تفکیک می‌شوند. این مطالعه بر روی زمانهای تاخیر موج S جدا شده در نتیجه‌ی حضور ترک‌ها داخل و اطراف ناحیه‌ی پس‌لرزه و همچنین تغییرات فضایی ناهمسانگردی برای درک مشخصات زیر سطحی مرتبط با فعالیت لرزه‌ای انجام گردیده است. در این مطالعه ناهمسانگردی لرزه‌ای موج S در ناحیه‌ی پس‌لرزه‌ی زلزله‌ی سال ‎۱۳۸۲ بم بررسی شده است. 2015-08-16 10:03:11