تحلیل لرزه‌ای برج خنک‌کننده‌ی نیروگاه حرارتی

: حسینی ، رضا ،
: احمد شوشتری ،
: علوم پایه
: 1391

چکیده :

اهمیت نیروی برق در کاهش خسارات و افزایش میزان کمک‌رسانی در لحظات و ساعات بعد از وقوع زمین‌لرزه، حفظ و نگهداری نیروگاه‌های تولید برق و همچنین خطوط توزیع و انتقال را ایجاب می‌نماید. برج خنک‌کننده بتنی یکی از اجزاء مهم در چرخه‌ی تولید برق در یک نیروگاه حرارتی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به دلیل ارتفاع بسیار زیاد آن، جزء دسته‌ی سازه‌های خاص قرار گرفته که نیازمند تحلیل‌های عددی و با دقت بالا می‌باشد. در این رساله، برج خنک‌کننده بتنی نیروگاه شریعتی مشهد مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل دینامیکی بار زلزله بر روی این برج، با استفاده از نرم‌افزار Abaqus صورت پذیرفته است. نتیجه‌ی محاسبات و مدل‌سازی‌ها نشان داده‌اند که به دلیل ارتفاع و وزن بسیار زیاد این سازه و همچنین ساخت متفاوت آن و پایه‌های X شکل، امکان خسارات احتمالی در پایه‌های برج بسیار محتمل است. از سوی دیگر، پوسته‌ی بتنی برج، در ترازهای گوناگون رفتار نسبتا یکسانی را نشان می‌دهد. 2015-08-18 08:56:27