طراحی سازوکار ترسیم نقشه‌های مدیریت اضطراری پس از زمین‌لرزه

: حسین صادقی ،
: علوم پایه
: 1389

چکیده :

برای تهیه نقشه‌های لرزش (الگوی حرکت زمین در حین زمین‌لرزه) به امکانات گوناگونی شامل تجهیزات سخت‌افزاری نظیر ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و ارتباط مطمئن مخابراتی، پیش‌زمینه‌های مطالعاتی همانند پژوهش‌های صورت پذیرفته در مورد روابط کاهیدگی و نقشه شرایط ساختگاه و در نهایت یک نرم‌افزار برای تولید و ترسیم نیاز است. نقشه‌های لرزش اساس سایر نقشه‌های اضطراری پس از زلزله همانند نقشه‌های خسارت و تلفات محسوب می‌شود. الگوریتم تولیدکننده نقشه لرزش بایستی قابلیت تطبیق با شرایط گوناگون را دارا باشد و بتوان از آن در صورت آماده بودن سایر ملزومات در مناطق مختلف استفاده کرد. سازوکاری که ما بدنی منظور طراحی کرده‌ایم به سبب بهره‌گیری از یک الگوریتم انعطاف‌پذیر، توانایی اجراشدن در مناطق گوناگون را داراست و الزاما نیازی به ابعاد و پیکربندی شبکه لرزه‌ای مورد استفاده به سه دسته شهری، منطقه‌ای و ترکیبی تقسیم می‌شوند. روند کار پیشنهد شده برای نقشه لرزش منطقه‌ای با استفاده از داده‌های زمین‌لرزه بالده با بزرگی ۲/‎۶ به کار بسته شد و صحت عملکرد آن مورد تایید قرار گرفت. در مقیاس شهری نیز نقشه‌های نهایی به وسیله به کارگیری داده‌های حاصل از شبیه‌سازی یک سناریوی لرزه‌ای در شهر تهران به دست آمد. 2015-08-18 09:04:28