استفاده از روش لرزه‌ای انکساری در بررسی لایه‌های اشباع و اکتشاف آب‌های‌زیرزمینی

: کیوان حسینی ،
: علوم پایه
: 1392

چکیده :

در این مطالعه، روش لرزه‌ای انکساری برای ارزیابی لایه‌های اشباع و تعیین سطح آب زیرزمینی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه در ‎20 کیلومتری جنوب غربی شهرنیشابور، شهرک صنعتی عطار، واقع شده است و به لحاظ زمین‌شناسی از پهنه‌های رسی، مانداب‌های نمکزار و رسوبات آبرفتی کواترنر تشکیل شده است. در روش لرزه‌ای انکساری برداشت داده‌ها از طریق دو پروفیل موازی با آرایش خطی، هر کدام به طول 5/‎34 متر و با فاصله ‎10 متر از یکدیگر انجام گرفته است. پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بر روی دو نوع موج فشارشی و برشی صورت پذیرفت. نتایج بدست‌آمده از پردازش امواج فشارشی نشان‌دهنده دو لایه با سرعت‌های 5/‎448 و 5/‎1502 متربرثانیه می‌باشد ولی در مقابل، پردازش امواج برشی نشان‌دهنده تنها یک لایه با سرعت ‎237 متربرثانیه است. لذا با استفاده از نتایج بدست آمده، تنها یک لایه زمین شناسی که سطح اشباع مایع در عمق ‎5 متری آن قرار گرفته است را تعیین نموده‌ایم. نسبت پواسون و VP/VS برای لایه اشباع به ترتیب 49/‎0 و 34/‎6 بدست آمد که مربوط به خاک رس اشباع می‌باشد. در منطقه مورد مطالعه، مطالعات ژئوالکتریک نیز انجام شده است. با نتایج بدست آمده از این روش، به علت تغییرات کم در مقاومت ویژه لایه‌های زیرسطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی با دقت بالایی امکان‌پذیر نگردیده است. که دلیل این امر را می‌توان در بالا بودن رسانایی آب (شوری بالا) فرض نمود. مشاهدات مستقیم از نوع آب و عمق سطح آب توسط گمانه‌های اکتشافی، نتایج مطالعات با روش لرزه‌نگاری انکساری را تأیید می‌کند. 2015-08-16 09:56:26