خدمات پردازش سریع

این مرکز توانایی ارایه خدمات پردازش سریع در زمینه‌های زیر را دارا می باشد :
  • Cell PS3
  • GPU
  • CPU
خدمات قابل ارایه :
  • آماده سازی و نصب نرم افزارهای مورد علاقه در خواست کننده، جهت اجرای برنامه.
  • دریافت پیشنهاد نصب نرم افزارهای خاص برای افراد و گروه های خاص و در اختیار قرار دادن جهت اجرای برنامه.
  • کد نویسی برنامه های پردازش موازی.
  • مشاوره در زمینه راه اندازی و توسعه سیستم های پردازش موازی.
  • اجاره سرورهای پردازش موازی جهت اجرای برنامه‌های نیازمند سامانه های پردازش سریع
  • خدمات پردازش و دیتا سنتر انواع شبکه های لرزه نگاری، شتابنگاری و...