آموزش ◀ فرمها ◀ فرم ثبت نام کارگاه

با سلام و احترام ، شما می توانید با انتخاب کارگاه مورد نظر خود و آگاهی از مبلغ کارگاه، نسبت به واریز به شماره حساب ...... اقدام نمایید و از طریق فرم زیر و ارسال آن برای ما در کارگاه مورد نظر ثبت نام نمایید