بررسی ناهمسانگردی لرزه‌ای موج-S در ناحیه‌ی پس‌لرزه‌ی زلزله‌ی بم
شناسایی و تعیین و پیک زدن فازهای امواج لرزه‌ای رسیده، عناصر کلیدی در تعیین محل و تجزیه تحلیل زلزله و تحقیقات لرزه‌شناسی می‌باشند. ادامه ..
تحلیل داده‌های شبکه لرزه‌نگاری موقت نصب شده در پهنه گسلی شمال تهران جهت بررسی تفاوت‌های میان زمین‌لرزه و انفجار دینامیتی معدنی
در این مطالعه با استفاده از داده‌های شبکه موقت لرزه‌نگاری نصب شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در محدوده گسل شمال تهران، به تمایز بین لرزش‌های حاصل از زمین‌لرزه‌ها و انفجارهای دینامیتی معدنی پرداخته‌ایم. ادامه ..
طراحی سازوکار ترسیم نقشه‌های مدیریت اضطراری پس از زمین‌لرزه
برای تهیه نقشه‌های لرزش (الگوی حرکت زمین در حین زمین‌لرزه) به امکانات گوناگونی شامل تجهیزات سخت‌افزاری نظیر ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و ارتباط مطمئن مخابراتی، پیش‌زمینه‌های مطالعاتی همانند پژوهش‌های صورت پذیرفته در مورد روابط کاهیدگی و نقشه شرایط ساختگاه و در نهایت یک نرم‌افزار برای  تولید و ترسیم نیاز است. ادامه ..