آنالیز و تحلیل امواج زمین‌لرزه به عنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربوری در جنوب غرب ایران (میدان مارون)
امروزه استفاده از روشهای کم هزینه همراه با نتایج مطلوب دراکتشاف ذخایر هیدروکربوری از جمله مسائل مهم و در حال بررسی در نقاط مختلف دنیا می باشد.
ادامه ..
برآورد سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده‌های جنبش نیرومند زمین در ایران
در این مطالعه از ‎۱۰۴۰ داده جنبش نیرومند ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری ایارن که مربوط به ‎۱۵۰ زلزله با بزرگی ممانی ‎۵ و بیشتر از آن و عمق کانونی کمتر از ‎۴۲ کیلومتر می‌باشد جهت بدست آوردن رابطه‌ای مناسب برای برآورد سریع بزرگی استفاده شده است. ادامه ..
پیش‌بینی مقادیر حداکثر جنبش نیرومند زمین توسط شبکه عصبی مصنوعی
کمپلکس افیولیتی کوه‌سیاه با مختصات جغرافیایی 09 ‎58 تا 19 ‎58 طول شرقی و 31 ‎35 تا 34 ‎35 عرض شمالی در شمال شرق ایران، استان خراسان رضوی و در شهرستان کاشمر قرار گرفته است. این مجموعه، بخشی از افیولیت‌های شمال شرق میکروپلیت ایران مرکزی می‌باشد که از نظر موقعیت زمین‌شناسی در زون سبزوار جای گرفته است. ادامه ..
تحلیل حل مکانیزم پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه ‎۵دی‌ماه‎۱۳۸۲ بم
یک گروه متشکل از کارشناسان ژاپنی و ایرانی ‎6 هفته پس از وقوع زمین لرزه ‎5 دی ‎1382 با نصب یک شبکه لرزه نگاری متشکل از ‎9 ایستگاه اقدام به جمع آوری داده های پیوسته مربوط به پس‌لرزه ها از تاریخ ‎6 فوریه تا ‎7 مارس ‎2004 بر روی "گسل ارگ بم" نمودند. ادامه ..
تحلیل لرزه‌ای دیوارهای آجری با روش اجزاء محدود
تحلیل لرزه‌ای دیوارهای آجری با روش اجزاء محدود ادامه ..
تعیین فرایند چشمه‌زلزله (زلزله ‎۱۳۸۲ بم و زلزله‌های ‎۱۳۸۹ ریگان)
امواج حجمی مشاهد شده در زلزله‌های بزرگ معمولا بسیار پیچیده هستند. حتی اگر اثرات ساختار مانند انعکاس و یا انکسار از ناهمگنی ها، به حساب آورده شود، باز پیچیدگی فراتر خواهد رفت. این پیچیدگی ها به پیچیدگی های چشمه ی زلزله نسبت داده می شود. ادامه ..
کاربرد روش زمان - فرکانس تبدیل S در مطالعه مخازن هیدروکربنی
تجزیه طیفی ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده های لرزه ای است. تجزیه طیفی داده های لرزه ای فرآیندی است که در آن دامنه های لرزه ای بصورت تابعی از فضا و زمان به دامنه های طیفی بصورت تابعی از فرکانس، فضا و زمان تبدیل می شوند. ادامه ..
موازی‌سازی الگوریتم Bending در مسیریابی پرتو لرزه‌ای با استفاده از Open M
موازی‌سازی الگوریتم Bending در مسیریابی پرتو لرزه‌ای با استفاده از Open M ادامه ..