تحلیل لرزه‌ای برج خنک‌کننده‌ی نیروگاه حرارتی
اهمیت نیروی برق در کاهش خسارات و افزایش میزان کمک‌رسانی در لحظات و ساعات بعد از وقوع زمین‌لرزه، حفظ و نگهداری نیروگاه‌های تولید برق و همچنین خطوط توزیع و انتقال را ایجاب می‌نماید. ادامه ..
کاربرد تبدیل زمان - فرکانس موضعی در مطالعه مخازن هیدروکربنی
در مطالعات اکتشاف ذخایر هیدروکربنی، محققین همواره به دنبال روش های گوناگونی بوده اند تا بتوانند به کمک آن ها، آشکارسازی ذخایر هیدروکربنی را با دقت و قطعیت بیشتری انجام دهند. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در راستای پیگیری عملکرد روش‌های زمان-فرکانس به عنوان ابزاری در جهت مطالعه ی مخازن هیدروکربنی انجام شده است. ادامه ..
یک الگوریتم توزیع شده برای روش پرتابی مسیریابی پرتو در توموگرافی لرزه‌ای
مسیریابی پرتو لرزه ای یکی از ابزارهای مهم زلزله شناسی است که در زمینه های مختلفی از جمله توموگرافی امواج لرزه ای، تعیین محل زمین لرزه و لرزه شناسی اکتشافی کاربرد دارد ادامه ..