تعیین ساختار سرعتی امواج P و S در منطقه ورزقان-اهر با استفاده از روش توموگرافی زمین‌لرزه محلی

به منظور درک بهتری از سازوکار دو زلزله رخداده در تاریخ 21 مرداد 1391 محدوده ورزقان-اهر، مدل سه بعدی سرعتی امواجP  و S و نسبت  و نسبت پوآسون (σ) منطقه را با استفاده از روش توموگرافی محلی، بدست آورده و مورد مطالعه قرار دادیم. برای این منظور تعداد 9472 و 8438 موج P و S  استفاده شد. ساختار سرعتی سه بعدی منطقه تا عمق 15 کیلومتری با دامنه تغییرات آنومالی % 7± برای امواج P و S به صورت قابل قبولی تصویرسازی شد.

ادامه ..
تعيين سريع بزرگي زمين‌لرزه در ناحيه خراسان، با استفاده از دوره تناوب غالب موج P
بشر همواره در طول زندگي خويش درگير بلاياي طبيعي فراوان بوده است. يکي از اين بلاياي طبيعي زمين‌لرزه است. از اين رو راه‌هاي مختلف جلوگيري از به وجود آمدن خسارات و تلفات در اثر وقوع زمين‌لرزه بسيار اهميت دارد. از جمله اين راه‌ها تعيين سريع بزرگي زمين‌لرزه است. هدف اين پروژه يافتن رابطه‌اي مناسب براي اين امر است. ادامه ..