معرفی رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی - مقطع کارشناسی ارشد

مقدمه: ضرورت تغییر برنامه آموزشی براساس نیاز کشور در زمینه علم ژئوفیزیک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از آغاز انقلاب فرهنگی محرز گردید. بر همین اساس کمیته تخصص ژئوفیزیک زیر نظر گروه علوم پایه شورایعالی برنامه ریزی انقلاب فرهنگی مامور تهیه و تدوین برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) رشته ژئوفیزیک گردید. این کمیته در جهت تحقق بخشی از اهداف انقلاب فرهنگی برنامه زیر را تنظیم نمود:

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر زمان تحصیل در این دوره سه سال است ک شامل مدت زمان لازم جهت گذراندن کلیه دورس (باستثنای دروس کمبود) کارآموزی و اتمام پایان نامه می باشد. در این دوره هر نیمسال شامل دو نیمسال است که هر نیمسال 17 هفته کامل آموزش می باشد. نظام آموزشی این دور واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش و هر واحد عملی 34 ساعت کار عملی در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک از پنج شاخه علمی زلزله شناسی، گرانی سنجی، مغناطیس سنجی والکتریکی تشکیل گردیده که مشخصات واحدهای درسی آن بشرح زیر است:
الف- تعداد کل واحدهای این دوره با احتساب سمینار و پایان نامه جهت فراغت از تحصیل حداقل 37 واحد است.
ب- دروس الزامی مشترک شاخه ها 18 واحد
ج- دروس الزامی تخصصی شاخه لرزه شناسی : 11واحد
ج- دروس الزامی تخصصی شاخه لرزه شناسی : 11 واحد
ج- دروس الزامی تخصصی شاخه گرانی سنجی: 8 واحد
ج- دروس الزامی تخصصی شاخه مغناطیس سنجی : 10 واحد
ج- دروس الزامی تخصصی شاخه الکتریکی: 11 واحد
دروس اختیاری: دانشجویان شاخه های مختلف دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک می توانند دروس اختیاری خود را با موافقت استاد راهنما از بین دروس جدول 4 و جدولهای دروس الزامی تخصصی شاخه های دیگر دوره فوق انتخاب نمایند.
هـ - کارآموزی: گذرانیدن حداقل شش هفته کارآموزی با کسب گواهی لازم بدون احتساب واحد الزامی است.
و- سمینار: گذرانیدن دو واحد سمینار الزامی است.
ز- پایان نامه : گذرانیدن چهار واحد پایان نامه درهرشاخه الزامی است.
تبصره 1: دانشجو موظف به گذرانیدن پایان نامه در شاخه تخصصی انتخابی خود است.
تبصره 2: دانشجو اختیار دارد شاخه تخصصی خود را با رعایت ائین نامه آموزشی تغییر دهد. در اینصورت لازم است کلیه دروس الزامی تخصصی شاخه انتخابی دوم را بگذراند.
ح: دروس کمبود: فهرست کلی دروس کمبود داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک در جدول 1 آمده است فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های مختلف لازم است. تعدادی از دروس این جدول را بشرح زیر با موفقیت بگذرانند:
1- رشته های مهندسی استخراج معدن و اکتشاف معدن:
2- رشته مهندسی عمران(آب)
3- رشته فیزیک
4- رشته های ریاضی و آمار
5- رشته های زمین شناسی
تبصره:براساس درخواست دانشجو، گروه آموزشی می تواند با انجام امتحان توسط استاد مربوطه (فقط برای یکبار) هر یک از دروس کمبود مذکور را با اعلام نمره امتحانی قبل از ارائه درس از دانشجو قبول نماید.
تبصره2: چنانچه دانشجو هر یک از دروس کمبود مذکور را در دوره کارشناسی با حداقل نمره ب(14) گذرانده باشد بدون انجام امتحان از وی قبول می شود.
تبصره 3-چنانچه فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته زمین شناسی درس برنامه نویسی کامپیوتر را که جزو دروس اختیاری گرایش محض 4 واحد است با حداقل نمره ب(14) گذرانده باشد بدون انجام امتحان از وی پذیرفته می شود.
تبصره 4: دروس کمبود فارغ التحصیلان کارشناسی رشته ژئوفیزیک که در این برنامه منظور نشده است از بین دروس مندرج در جدول 1 توسط گروه آموزشی واحد اجرا کننده دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک انتخاب خواهد شد.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک می توانند در موسسات آموزش عالی یا سازمانهای مختلف نظیر(وزارتخانه : نفت، نیرو، معادن، و فلزات، جهاد سازندگی و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی) و شرکتهای خدماتی مهندسین مشاور فعالیت نبوده و قادر به انجام امور زیر می باشند:
1- تدریس دروس ژئوفیزیک پس از کسب تجربه لازم
2- ادامه تحصیل در سطوح بالاتر
3- انجام پژوهشهای ژئوفیزیکی، تهیه و تدوین گزارش و ارائه مقاله علمی
4- استفاده از دستگاهها، انجام عملیات ژئوفیزیکی، تحلیل و تفسیر داده ها
5 – سرپرستی، هدایت و برنامه ریزی گروههای عملیاتی ژئوفیزیکی

ضرورت و توانایی

برای رسیدن به استقلال اقتصادی و خودکفائی و با توجه به نیاز دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور تشکیل دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفزیک ضروری است.

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک-گرایش زلزله شناسی

 
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع
ترم 1
1 32113181 لرزه شناسی خير اصلي    
2 32113192 زلزله شناسی 1 خير اصلي    
3 32113205 گرانیسنجی 1 خير اصلي    
4 32113238 فیلترهای دیجیتال خير اصلي    
5 32113249 تئوری انتشار امواج الاستیک خير اصلي    
6 32113294 زلزه شناسی 2 خير اصلي    
7 32113307 مهنسی زلزله خير اصلي    
8 32113318 لرزه زمین ساخت خير اصلي    
9 32113410 ریاضیات در ژئوفیزیک خير اصلي  پیش نیاز